top of page

Józef Lubieniecki

Józef Lubieniecki - założyciel kancelarii, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1972 -1974 odbywał aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Olsztynie, od 1976 roku sędzią Sądu Rejonowego, a następnie sędzia Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie.

 

Członek NSZZ „Solidarność” od 1980 r., członek Zarządu Regionu Warmińsko Mazurskiego, współzałożyciel Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości. Delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" w Gdańsku.

 

 

Od 13 XII 1981 do 31 VIII1982 internowany w Iławie, Kielcach i Nowym Łupkowie. W 1985 roku aresztowany za podziemną działalność związkową.

 

W latach 1983 - 1990 radca prawny Kurii Biskupiej Diecezji Warmińskiej w Olsztynie. 5 czerwca 1989 wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie.

 

 

W latach 1989 - 1991 poseł na Sejm X kadencji, Członek Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, Członek Komisji Sprawiedliwości, Komisji Mniejszości Narodowych i Komisji Przekształceń Własnościowych. W latach 1990 - 1992 członek Krajowej Rady Sądownictwa. Poseł sprawozdawca ustaw: o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ochronie granicy państwowej i ustawy o notariacie. Honorowy funkcjonariusz Straży Granicznej.

 

W latach 1992 - 1993 r. Wiceprezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a następnie Prezes Fundacji Prasowej Solidarności. Od 1994 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.

 

Ukończył kurs członków rad nadzorczych Skarbu Państwa. Specjalizuje się w roszczeniach reprywatyzacyjnych, w tym kościelnych osób prawnych, sprawach karnych gospodarczych, ochronie dóbr osobistych, włada językiem francuskim.

 

W sierpniu 2012 r. otrzymł od Ministra Sprawiedliwości Medal "Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości".

Tel.: 89 527 56 26
bottom of page