top of page

PRAWO SPÓŁEK

 

Obsługa tworzenia i rejestracji spółek oraz ich przedstawicielstw i oddziałów.

 

Prowadzenie spraw korporacyjnych, tworzenie regulaminów organów spółek, organizacja zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy.

 

Obsługa inwestycji kapitałowych, nabywania i zbywania przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, fuzje i podziały, przekształcenia, restrukturyzacje i likwidacje.

 

Projektowanie i negocjowanie umów oraz innych aktów prawnych.

 

Reprezentacja przed sądami i organami administracyjnymi.

SPRAWY KARNE GOSPODARCZE

 

Sprawy gospodarcze związane z funkcjonowaniem spółek handlowych min. działanie na szkodę spółki przez osoby pełniące funkcje w organach spółek handlowych.

 

Przestępstwa w prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

 

Sprawy karne w zakresie praw własności intelektualnej.

 

Reprezentacja w sprawach karnoskarbowych.

 

bottom of page