top of page

INWESTYCJE BUDOWLANE

 

- Reprezentacja inwestora lub wykonawcy w procesie przygotowania inwestycji do realizacji.

- Negocjowanie warunków nabywania nieruchomości, przygotowywanie projektów umów w tym zakresie, reprezentowanie

  przy ich zawieraniu.

- Reprezentowanie przed sądem w procesach cywilnych związanych ze sporami wynikającymi z realizacji umów.

 

NIERUCHOMOŚCI

 

Usługi prawne obejmujące wszystkie aspekty prawa nieruchomości, tj. nabywanie i zbywanie nieruchomości zabudowanych niezabudowanych, najem, dzierżawa, leasing, projekty inwestycyjne dotyczące zarówno obiektów biurowych jak i handlowych, przemysłowych i mieszkalnych.

Prowadzenie spraw tzw. reprywatyzacyjnych, których przedmiotem jest przywrócenie tytułu prawnego do nieruchomości lub przywrócenie własności przedsiębiorstw osobom, które na mocy różnorodnych aktów prawnych i pozaprawnych utraciły ich własność.

Analiza stanu prawnego nieruchomości oraz prowadzenie postępowań przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości.

 

bottom of page