top of page

Maciej Lubieniecki

Maciej Lubieniecki, adwokat, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Aplikację adwokacką odbył w latach 2004-2008 w Olsztynie, egzamin adwokacki zdał w roku 2008.

 

W latach 2006-2007 wykonywał funkcję Prezesa Akademickiego Klubu Turystycznego przy Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

 

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień za niesłuszne pozbawienie wolności i aresztowanie, sprawach cywilnych zwłaszcza w zakresie roszczeń windykacyjnych i posesoryjnych dotyczących nieruchomości oraz roszczeń odszkodowawczych z zakresu ubezpieczeń. Prowadzi sprawy z zakresu prawa budowlanego i w zakresie spraw ubezpieczeniowych

 

Biegle włada językiem angielskim.

 

Al. Dąbrowszczaków 24/3
10-541 Olsztyn, Poland

Nr Rachunku Bankowego

26 1090 2718 0000 0001 2004 8590

TEL: +48 661 284 181
bottom of page