top of page

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Mecenas Małgorzata Lubieniecka ukończyła podyplomowe studia w zakresie Zamówień Publicznych i specjalizuje się w udzielaniu czestnikom postępowań o udzielenie zamówienia publicznego doradctwa w zakresie środków ochrony prawnej w postaci:

 

- odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej;

- skargi do Sądu Okręgowego;

- poinformowania zamawiającego o podjęciu przez niego czynności niezgodnej z ustawą.

 

bottom of page