PRAWO ADMINISTRACYJNE

 

- Reprezentowanie stron we wszystkich etapach postępowania administracyjnego i sądowego.

 

pjozef_1.png

gosia_2.png

maciej_1.png

tlo54.png

poprawione_elewacje.png