top of page

PRAWO CYWILNE - KLIENCI INDYWIDUALNI

 

Ubezpieczenia, dochodzenie odszkodowań za wypadki komunikacyjne, dochodzenie roszczeń za zdarzenia medyczne.

 

PRAWO CYWILNE - OFERTA DLA FIRM

 

- Doradztwo w zakresie kontraktów handlowych.

- Prowadzenie negocjacji.

- Przygotowanie standardowych i niestandardowych umów.

- Rozwiązywanie umów.

- Sprawy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej stron umowy.

- Opracowywanie oraz weryfikacja umów pod kątem zgodności z prawem państw obcych,

  prawem międzynarodowym oraz standardami Unii Europejskiej.

 

bottom of page