top of page

PRAWO WŁASNOŚĆI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

 

Opiniowanie i przygotowywania umów z zakresu:

 

- autorstwa utworu;

- oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;

- nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;

- decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;

- nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

 

bottom of page